Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới và Audio 10 tờ kinh

Bản dịch lại hay hơn của 10 tờ kinh trong sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, có kèm Audio song ngữ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đầy cảm hứng.

Thay đổi bản thân, lột xác sau 300 ngày

10 tờ kinh chứa những quy luật để hạnh phúc thành công, được biên dịch lại sát nghĩa hơn kèm audio & videobook tràn đầy cảm hứng. Hoàn toàn FREE!