Giao tiếp tự tin & Thuyết trình lôi cuốn | FuSusu

Category: Giao tiếp tự tin & Thuyết trình lôi cuốn

Ai có thể kể về cuộc đời bạn sinh động nhất, nếu không phải là chính bạn? Ai có thể chia sẻ những bí quyết của bạn hay nhất, nếu không phải là chính bạn. Thượng đế sinh ra mỗi người khác biệt, không phải là để tự ti, mà là để thành công theo cách khác nhau, và chia sẻ câu chuyện cảm hứng của mình!