Kỷ luật bản thân với 10 lời thề thành công

Để thành công, thật ra chỉ có 5% là động lực, còn lại 95% là kỷ luật bản thân. Hãy cùng tìm hiểu bản chất của kỷ luật bản thân và cách rèn luyện hiệu quả.

Thay đổi bản thân, lột xác sau 300 ngày

10 tờ kinh chứa những quy luật để hạnh phúc thành công, được biên dịch lại sát nghĩa hơn kèm audio & videobook tràn đầy cảm hứng. Hoàn toàn FREE!