Làm sao để tự tin trong mọi việc? Chỉ cần nhớ chữ N

Có khi nào bạn thấy tự ti không? Vậy làm sao để tự tin hơn? Nhanh lắm, chỉ cần thêm một chữ N vào cuối chữ “tự ti”, là sẽ thành “tự tiN”.

Thay đổi bản thân, lột xác sau 300 ngày

10 tờ kinh chứa những quy luật để hạnh phúc thành công, được biên dịch lại sát nghĩa hơn kèm audio & videobook tràn đầy cảm hứng. Hoàn toàn FREE!