10 tờ kinh diệu kỳ hay 10 cuộn da dê (Audio)

Download Audio của 10 tờ kinh diệu kỳ hay 10 cuộn da dê (bản dịch rõ ràng và cảm hứng) từ Fususu. Nguyên tác Người bán hàng vĩ đại nhất Og Mandino nhé!

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới và Audio 10 tờ kinh

Bản dịch lại hay hơn của 10 tờ kinh trong sách Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới, có kèm Audio song ngữ cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt đầy cảm hứng.