10 Từ Tiếng Anh Dài Nhất Và Cách Nhớ Nhanh Nhất

Việc nhớ được từ tiếng Anh dài nhất thế giới có thể chưa khiến bạn giỏi tiếng Anh ngay, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn gia tăng đáng kể sự tự tin đấy!

Thuộc tên mọi thứ với Mít LG

Bí mật Mít LG giúp thuộc tên các loại. Từ tên thuốc cho ai học Y, hợp chất hóa cho ai ôn thi, địa danh và tên người cho ai hay nhớ mặt nhưng toàn quên tên.