Cách nhớ bài nhanh nhất ngay cả khi mai thi rồi!!!

Cách nhớ bài nhanh nhất là gì? Đây là câu hỏi à rất nhiều bạn đặt ra mỗi khi kì thi đến. Câu hỏi không sai, nhưng thường được hỏi sai thời điểm. Tại sao?

Thuộc tên mọi thứ với Mít LG

Bí mật Mít LG giúp thuộc tên các loại. Từ tên thuốc cho ai học Y, hợp chất hóa cho ai ôn thi, địa danh và tên người cho ai hay nhớ mặt nhưng toàn quên tên.