3 cách học thuộc bài nhanh nhất môn Lịch sử

Phong ba bão táp, không bằng ngữ pháp Việt Nam. Núi lửa sóng thần, không cân được bộ môn Lịch sử. Vậy cách học thuộc bài nhanh môn Lịch Sử là gì?

Thuộc tên mọi thứ với Mít LG

Bí mật Mít LG giúp thuộc tên các loại. Từ tên thuốc cho ai học Y, hợp chất hóa cho ai ôn thi, địa danh và tên người cho ai hay nhớ mặt nhưng toàn quên tên.

Nhớ số Pi hay chinh phục đỉnh Pi dài 512 số

Một đỉnh núi mà bạn có thể “leo” ngay tại nhà, và trải nghiệm cảm giác “Wow, thật không thể tin nổi.” hay cách nhớ số Pi với dãy 500 số dài ngoằng!