Cách Nhớ Bàn Phím Để Đánh Máy Nhanh Hơn Trong 7 Ngày

Đánh máy nhanh không chỉ cần bàn tay nhanh, mà còn cần sử dụng bộ não. Cách nhớ bàn phím này sẽ giúp bạn gõ 10 ngón không cần nhìn trong 7 ngày tới!

5 thủ thuật máy tính, tuy nhỏ mà có võ

Máy tính có thể không thay thế được con người, nhưng những ai không biết dùng máy tính, sớm muộn cũng sẽ bị thay thế. Hãy thử 5 thủ thuật máy tính này nhé!