Cách xác định mục đích sống hay câu chuyện về Ciba

Cứ thứ gì Ciba dành thời gian, là anh sẽ trở thành người giỏi nhất. Vấn đề chỉ là Ciba không biết cách xác định mục đích sống, anh không biết phải làm gì…

7 nguyên tắc sống hay là lời răn của thần Sướng

Trên thế gian có muôn vàn nỗi khổ, mỗi người mỗi khác. Nhưng những người sung sướng thì thường giống nhau, họ biết những nguyên tắc sống sung sướng!