Chán nản mệt mỏi và 3 lý do ít ai biết

Có lẽ khi xuống đáy vực của chán nản mệt mỏi, bạn sẽ nhận ra 3 lý do thú vị khiến mình rớt xuống, và không còn đường nào khác là phải leo lên trên mà thôi!

Buồn chán và mệt mỏi ư? Hãy quẳng ba lô đi mà tiến!

Buồn chán và mệt mỏi như hai con sư tử, đừng để chúng xâu xé từng mảnh tâm hồn bạn, hãy quẳng ba lô gánh nặng đi, và chạy thật nhanh, khi còn có thể!