Kỹ năng giao tiếp thuyết phục bất cứ ai chỉ với… 2 đồng

Ai trong chúng ta mà không bị từ chối đôi lần? Cảm giác đó thật không dễ chịu. Kỹ năng giao tiếp thuyết phục với bí quyết 2 đồng sau đây sẽ giúp bạn.

Nói gì khi không biết nói gì? Đừng nói mà hãy…

Ngày xưa tôi là một người hướng nội chính gốc, sau rất nhiều năm luyện tập để thay đổi, giờ tôi đã trở thành… một người hướng nội sâu sắc hơn. Chỉ có một điều, là mọi thứ đã khác…