Fususu Zoom 25/7 – Cách tạo động lực vượt thoát trì hoãn

25/7/2020, một buổi Fususu Zoom đã được tổ chức để giải đáp thắc mắc của độc giả liên quan tới chủ đề tự tạo động lực, vượt thoát trì hoãn lười biếng.

Phương pháp nhớ hiệu quả và hơn thế nữa

18/7/2020, Fususu tổ chức một buổi giải đáp thắc mắc của độc giả liên quan tới phương pháp ghi nhớ trong sách Numagician, cũng như cách học tập hiệu quả.