Tagged: fususu

Chuyện Cây Nến

Trong một góc phòng sáng le lói ánh sáng, có hai giọng nói đang thì thầm. Đó là hai ông cháu nhà nến. Nến ông đã rất già, ngọn lửa yếu ớt, thân sáp...

Ôn Nhàn Nhớ Lâu

Bạn thích thú vẽ một tác phẩm trên cát, và bất thần ngồi nhìn sóng biển. Bạn bắt đầu đếm từng đợt sóng.. một, hai… đẹp quá… ba, bốn… ôi, quá đẹp… năm, sáu… và...

Chuyện Sư Tử

Ở một khu rừng yên bình nọ, sư tử cha đã già truyền ngôi lại cho sư tử con mới lớn. Sư tử con tự hào lắm, nó luôn cảm thấy hãnh diện vì...