Ngữ pháp Tiếng Anh, cách học hiệu quả?

Ngữ pháp tiếng Anh có thể khô khan, nhưng một khi đã làm chủ thì một kỹ năng khó nhất, mà nhiều lợi ích nhất sẽ được cải thiện, đó là kỹ năng viết!

Teencode – Công cụ dịch tự động và áp dụng trong học tập

Cách đây không lâu tôi có share một bức ảnh, thật bất ngờ khi nó đã đạt hơn 1700 shares và 5000 likes. Đó là một thông điệp được mã hóa như kiểu Teencode…