Hãy cứ ganh tị, nhưng…

Từ thời ăn lông ở lỗ, người ta đã ganh tị xem lông ai mượt hơn, lỗ ai to hơn (ngày xưa họ mặc áo lông thú, sống trong hang). Hãy cứ ganh tị, nhưng…

Làm Gì Khi Không Biết Làm Gì, Là Tốt Nhất?

Trong cuộc sống, có lẽ có không ít lần bạn rơi vào trạng thái “Zombie” (lờ đờ) này: Không có hứng làm gì cả, kể cả là ngủ… vậy chúng ta nên làm gì?