Khóa Học Thay Đổi Bản Thân Nào Tốt Cho Bạn?

Sau 10 năm nghiên cứu con virus “được mấy hôm đâu lại vào đó”, tôi đã tìm ra liều “vắc-xin” chính là khóa học thay đổi bản thân bền vững 21 ngày này.

Thay đổi bản thân để thành công với 10 lời thề đặc biệt

Thay đổi bản thân để thành công là hành trình không hề dễ dàng, nên bộ Audio 10 lời thề thành công này đã ra đời để trợ giúp bạn, nguyên tác Og Madino.