Category: Quản lý thời gian

Bạn đã có TXĐ chưa?

Một cậu bé chưa học hết lớp 1, trở thành nhà phát minh vĩ đại nhất. Một người đàn ông bị điếc, trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại nhất. Chuyện viễn tưởng ư?...

Đọc tiếp