Category: Quản lý thời gian

25/02/2013 2590 views
<p>Mình đã từng tới nhiều trường và hỏi “Bao nhiêu bạn thấy Lười là xấu?” và kết quả là 2/3 học sinh giơ tay. Khi hỏi “Thế Lười là tốt?” quái lạ là cũng...</p>

Lười? Hãy cứ Cười!

Mình đã từng tới nhiều trường và hỏi “Bao nhiêu bạn thấy Lười là xấu?” và kết quả là 2/3 học sinh giơ tay. Khi hỏi “Thế Lười là tốt?” quái lạ là cũng...


tặng sách miễn phí giúp thay đổi bản thân từ Fususu trên Forum Fususu