Tagged: tư duy tích cực

18/03/2018 @ Truyện ngụ ngôn hay

Ông cụ ToQu

Hãy nhìn vào đồng hồ của bạn. Bạn có chắc là nó chỉ đúng giờ không? Bạn thường làm gì để chỉ đồng hồ? Gõ “Bây giờ là mấy giờ” trên Google, hay là hỏi...


Bạn dùng smartphone?
Bấm để thử App của Susu nhé!