Cảm giác cô đơn trống trải và cách vượt qua nó

Cảm giác cô đơn trống trải không đáng sợ như bạn nghĩ đâu, ít nhất là nó không đáng sợ bằng cảm giác lẻ loi giữa muôn người, kể cả người mình yêu nhất.

4 cách giữ quyết tâm và tạo động lực khi cô đơn

Tại sao phải biết cách giữ quyết tâm? Vì con đường thành công không phải lúc nào cũng rải hoa hồng, và nếu có thì… bạn cũng sẽ dẫm phải gai.