Các Ý Tưởng Sáng Tạo Đột Phá Và Cách Để Mọi Người Ủng Hộ

Nói về các ý tưởng sáng tạo, đã bao giờ bạn có một ý tưởng hay mà bị vùi dập bởi những bộ óc “thực tế” chưa, họ nghĩ bạn là “viển vông”. Đây là giải pháp!

Tư duy sáng tạo với những con số ảo thuật

Có một món quà ông trời ban cho chúng ta, song có lẽ ổng giấu kín quá nên nhiều người nghĩ mình không có và phớt lờ. Đó là khả năng tư duy sáng tạo.