Câu lạc bộ thuyết trình của riêng bạn, tại sao không?

Bí quyết để thuyết trình, ai cũng biết mà ít người làm, đó là… thuyết trình càng nhiều càng tốt. Để làm được điều đó, bạn cần một câu lạc bộ thuyết trình.

Tự tin thuyết trình với 3000đ

Bí quyết 3K giúp tự tin thuyết trình, và những mẹo hay có thể áp dụng ngay vào bài thuyết trình sắp tới của bạn. Nó đã giúp được mình, thì sẽ giúp được bạn!