Mất tập trung và cách trị tận gốc

Bản chất của mất tập trung và cách trị tận gốc. Không chỉ là bài viết, mà còn là một hành trình chinh phục bản thân, làm chủ tâm trí để bình an hạnh phúc.

Vipassana Resort và 7 lý do nên đến một lần trong đời

Giống như một người tù được phá bỏ xiềng xích. Vipassana giúp bạn nhận ra những thứ đang ràng buộc mình bấy lâu nay, và từ từ chặt bỏ chúng để được tự do, hạnh phúc thực sự.