BÀI MỚI NÓNG HỔI VỪA THỔI VỪA XEM

20/03/2018 @ Cách học hiệu quả

Ôn Nhàn Nhớ Lâu

Bạn thích thú vẽ một tác phẩm trên cát, và bất thần ngồi nhìn sóng biển. Bạn bắt đầu đếm từng đợt sóng.. một, hai… đẹp quá… ba, bốn… ôi, quá đẹp… năm, sáu… và...

18/03/2018 @ Truyện ngụ ngôn hay

Ông cụ ToQu

Hãy nhìn vào đồng hồ của bạn. Bạn có chắc là nó chỉ đúng giờ không? Bạn thường làm gì để chỉ đồng hồ? Gõ “Bây giờ là mấy giờ” trên Google, hay là hỏi...


Bạn dùng smartphone?
Bấm để thử App của Susu nhé!