Quà cây nhà, lá...

Quà cây nhà, lá...

Kết bạn với Fususu và nhận kho báu: Trọn bộ 104 câu nói hay


Thông tin của bạn được bảo mật, ngoài ra mỗi tuần bạn sẽ nhận một ảnh châm ngôn hay (song ngữ) do Fususu tự tay thiết kế, kèm giải thích chi tiết và cách áp dụng thú vị vào cuộc sống, và bạn có thể dừng nhận mail bất cứ lúc nào bạn muốn.