stick

stick /stɪk/ (v): dính

stick
# I tried to stick the pieces together with some glue.

S-TICK :  sao 2 dấu tích này dính liền nhau thế ?

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "stick"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ dán status mỗi ngày là việc làm vô ích mà lại không thể thiếu của teen.

# I stick the broken glass.

heomaptapbay
Guest

stick /stɪk/ -> đọc sờ tíc-> sự tích

Sự tích chiếc băng DÍNH

#I am trying to stick motor mirror after small accident was happened.

Tivivu
Guest

Stick nhầy nhoẹt dính nhau

Như cà phê dính áo, như cà pháo dính mắm tôm

#I hate to stick to these scandals

wpDiscuz