skipping rope

skipping rope /skɪpɪŋ rəʊp / n. chơi nhảy dây
# The girls like skipping rope. 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "skipping rope"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Akashi Satoro
Guest

@CHƠI NHẢY DÂY, ‘S’ợ không ‘KỊP’ ‘PÌNH’ tĩnh, ngã ‘RỘP’ chân như chơi :D
#when i was 6, i didn’t know how to play skipping rope. 

wpDiscuz