painter

painter n. /peintə/ họa sĩ, thợ sơn

painter-clip-art-277227

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "painter"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
t0cdai114
Guest

tách painter thành pain(nỗi đau) và ter(nghe như tờ):tưởng tượng NỖI ĐAU (pain) của TỜ(ter) giấy khi bị HỌA SĨ vẽ nhưng làm rách nó

Phu Quach
Guest

Painter = paint er —-> “họa sĩ” dùng sơn(paint) làm màu cơ(er) sở trong bức tranh sơn dầu.

wpDiscuz