health

health n. /hɛlθ/ sức khỏe; thể chất; sự lành mạnh

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "health"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
NgoHongNhung
Guest

@ HE..A..TH: Anh ấy (HE) rẤt THường xuyên tập thẻ dục thể thao nên Sức Khỏe rất tốt

#The health is the most important .Have health as have all anything

Phu Quach
Guest

Health = he alt h —-> “anh ấy”(he) ngồi cả ngày ấn phím “Alt” trên máy tính nên bây giờ(h) có “sức khỏe” rất kém vì không chịu tập thể dục.

wpDiscuz