have to

have to modal v. / phải (bắt buộc; có bổn phận phải)

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "have to"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Have to —–> tôi có(have) “phải” đến(to) đó không ?

O'star Lee
Guest

@h_v_t: hè về tôi thường được đi du lịch nha trang

O'star Lee
Guest

# I have to check the mail everyday

wpDiscuz