Tagged: trí nhớ siêu đẳng để học tiếng anh

thumnail

Học Anh Siêu Phê

Kỹ thuật học Anh siêu dễ siêu vui, kể cả là những từ có tận 27 chữ cái. Đây là trích đoạn trong sách mình đang viết, có thể áp dụng cho mọi ngoại ngữ.