Tagged: fususu

candle_wallpaper_candle_2020 8

Chuyện Cây Nến

Trong một góc phòng sáng le lói ánh sáng, có hai giọng nói đang thì thầm. Đó là hai ông cháu nhà nến. Nến ông đã rất già, ngọn lửa yếu ớt, thân sáp...

sand smile 3 92

Ôn Nhàn Nhớ Lâu

Bạn thích thú vẽ một tác phẩm trên cát, và bất thần ngồi nhìn sóng biển. Bạn bắt đầu đếm từng đợt sóng.. một, hai… đẹp quá… ba, bốn… ôi, quá đẹp… năm, sáu… và...

cartoon-103305 5

Chuyện Sư Tử

Ở một khu rừng yên bình nọ, sư tử cha đã già truyền ngôi lại cho sư tử con mới lớn. Sư tử con tự hào lắm, nó luôn cảm thấy hãnh diện vì...

davinci 126

Mật mã Đờ-Vanh-Su

Gần đây báo chí có đề cập tới hiện tượng “ngôn ngữ teen” với những kí hiệu khó hiểu. Cá nhân mình thấy từ thuở khai thiên lập địa, ông cha ta đã dùng...

Key-to-Freedom 16

7 Chìa khóa Tự do

Nó đang chán đời. Nó đã nỗ lực nhiều. Song không hiểu sao mọi thứ dường như không bao giờ diễn ra đúng như ý muốn. Mà nó thì lại có quá nhiều ham...

Bạn cần hỗ trợ?